42 : 7 قبل از ظهر
پرونده دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری از بخش ویژه های سایت قابل دریافت است.
21 / 1 / 2018 5 / 5 / 1439 1 / 11 / 1396